loader

Değerli Girişimcilerimiz,

Teknoloji tabanlı iş fikrin varsa BİGG.ASSIST ile kabuğunu kırmanın tam zamanı!! BiGG.ASSIST Programı ile girişimci adayları TÜBİTAK BİGG süreçlerinde 200.000 TL'lik hibeye sahip oluyor. Başvuru ve detaylı bilgi için http://www.biggassist.com/portal/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

BiGG Nedir?

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG) ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

BİGG Programının 1. Aşaması girişimci adaylarının Uygulayıcı Kuruluşlarda aldıkları eğitim, mentorluk vb. ön kuluçka sürecini ifade etmektedir. Adaylar aldıkları bu hizmetlerle BİGG Programının proje sürecini ifade eden 2. Aşamasına başvuru imkanını yakalamaktadır.

BİGG Programında teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla 200.000 TL’dir. İş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla 18 aydır. Destek bitiminde iş fikirlerinin ticari bir prototipe dönüşmesi beklenmektedir.

Desteğe başvurabilmek için iş fikirlerinin;

• Teknoloji tabanlı (Ar-Ge niteliği olan)

• Yenilikçi (ülke veya dünya için yeni)

• Ticari potansiyeli yüksek

• İlgili tematik alanlarda olması beklenmektedir.

Tematik Alanlar

i. Akıllı Ulaşım: Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.

ii. Enerji ve Temiz Teknolojiler: Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.

iii. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm): Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.

iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm: IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.

v. Sağlık ve İyi Yaşam: İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.

vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

• İlgili tematik alanlarda olması beklenmektedir.

• İlgili tematik alanlarda olması beklenmektedir.

https://goo.gl/MLUqkc

Detaylı bilgi için : https://goo.gl/MLUqkc

Uygulama Esasları ve Yönetmelikler için : https://goo.gl/pSqXUJ

BiGG.Assist Nedir?

BİGG.Assist, 200.000 TL’lik hibe desteği sunan BİGG programıyla iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adaylarına verdiği eğitim, mentorluk vb. ön kuluçka hizmetlerini sunduğu hızlandırıcı programdır.

Program fikir aşamasından, şirketleşmeye giden süreçte girişimci adaylarının ihtiyacı olan tüm hizmet ve destekleri tek elden vererek iş fikirlerinin nitelikli iş planlarına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Programı tamamlayan ve iş planları değerlendirmeyi geçen girişimci adayları, TÜBİTAK tarafından BİGG kapsamında verilen 200.000 TL sermaye desteği fırsatı için 2. Aşamaya başvuru yapabilmektedir.

Bİze Ulaşın

Adres: DEPARK- Zeytin Binası Dokuz Eylül Üniversitesi
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Balçova 35340 İzmir
Tel: 0 (232) 412 80 00
E-mail: girisim@deu.edu.tr